Vhodné posilovací cviky pro děti

Dnešní doba se mimo uspěchanosti vyznačuje i sedavým životním stylem, který se bohužel nevyhne ani dětem. Ty prosedí půlku dne ve škole a poté se plynule přesunou domů, kde v lepším případě dělají úkoly a učí se, v tom horším hrají hry na počítači, mobilu nebo na herních konzolích. Naštěstí jsou ale i také (a díky bohu jich stále přibývá), které se aktivně věnují určitému sportu. Je úplně jedno, jestli je to fotbal, gymnastika, florbal, atletika, házená, judo, tenis, hokej nebo basketbal. Každý sport je krásný a náročný zároveň. Ke každému sportu navíc patří i posilování, a to v jakékoliv podobě. V tomto článku bychom proto rozebrali vhodné posilovací cviky pro děti.

Vhodné posilovací cviky pro děti, které jsou zaměřené na správné držení těla

Začneme hezky od základů, od správného držení těla. To si bohužel děti ničí jak při sezení ve škole, tak u počítače. Pojďme se tedy spolu podívat na první cvik.

Vhodný posilovací cvik pro děti na posílení pánve a hýžďových svalů

Začínáme na zádech, ruce máme podél těla, nohy mírně od sebe s pokrčenými koleny. Chodidla jsou opřená o zem, následuje nádech do břicha. S dlouhým výdechem stáhneme břicho se zadečkem. Současně s tím nadzvedáváme pánev nad podložku. Následně se pomalu vracíme zpět do počáteční polohy, a s tím povolujeme zadeček a břicho. Takto opakujeme cvik několikrát. Tento posilovací cvik je vhodný pro všechny děti, ať už zkušenosti se sportem mají, nebo ne.

Vhodný posilovací cvik pro děti na posílení a protažení trupu

Začínáme opět na zádech s pokrčenými koleny, paže jsou v upažení s dlaněmi opřenými o podlahu. Poté s pomalým vytáčením kolen vlevo zároveň vytáčíme hlavu vpravo. Po návratu zpět do výchozí polohy cvik opakujeme i na druhou stranu.

Vhodný posilovací cvik pro děti na posílení mezilopatkových svalů

Další cvik, na který se podíváme, bude sloužit k posílení mezilopatkových svalů, které bývají bohužel často ochablé. V rámci této partie se jedná o jeden z nejvhodnějších posilovacích cviků pro děti. Položíme se na břicho, hlava je čelem opřená o podložku, paže směřují vzhůru s dlaněmi na zemi. Poté následuje hluboký nádech do břicha a při výdechu se pomalu uvolňují svaly na břichu a na zadečku. S tím pomalu otáčíme dlaně směrem vzhůru a lokty, které se stále dotýkají podložky, otáčíme směrem vzhůru. V této poloze chvíli setrváme, než se vrátíme do původní, resp. výchozí polohy a povolíme všechny svaly.

Vhodný posilovací cvik pro děti na posílení zádových svalů

S lopatkami úzce souvisí i zádové svaly. Jejich posílením děti předejdou nejen bolestem šíje, ale třeba také hlavy. Položíme se na břicho, hlava zůstává opřená o podložku jako u předešlého cviku, dlaně máme otočené vzhůru a nohy natažené. Jakmile jsme v poloze, tak se zhluboka nadechneme a při výdechu stáhneme svaly na břichu a zadečku. Spolu s tím zvedáme trup nad podložku, zapažujeme a dlaně otáčíme směrem vzhůru. V této poloze chvíli vydržíme a vracíme se zpět do pozice na začátku. Aby tento posilovací cvik pro děti mohl být maximálně efektivní, tak je potřeba ho opakovat 3x – 4x.

Vhodný posilovací cvik pro děti na stabilitu trupu

Začínáme ve vzpřímeném tureckém sedu s překříženými nohami. Hlava je v ose páteře, ruce máme prsty propletené s dlaněmi vytočenými dozadu a položené na týlu. Hřbety rukou jsou opřené o hlavu. Pro lepší kontrolu je možné sedět u zdi, avšak neopírat se o ni, pouze hlídat, zda jsme skutečně v rovině podle zdi. Z výchozí pozice provedeme náklon trupu vpravo, kdy v této poloze chvíli setrváme a vracíme se zpět. Totéž provedeme i nalevo. Při tomto posilovacím cviku pro děti je potřeba si dát pozor, abychom nezvedali ramena a ani neodlehčovali hýždím. Častým neduhem jsou také kulatá záda.

Vhodný posilovací cvik pro děti na protažení svalů trupu a končetin

Začínáme na zádech, s pažemi směřujícími vzhůru a nataženými nohami. S hlubokým nádechem protáhneme nohy a paže co nejvíce od sebe. Poté co nejvíce vydechneme a spolu s tím přitiskneme záda co nejvíce k podložce. Nohy a ruce zůstávají v protažení. Povolíme a zhluboka dýcháme. Při tomto posilovacím cviku pro děti musíme dát vždy pozor, abychom zbytečně nenadzvedávaly končetiny nad podložku.

Vhodné posilovací cviky pro děti, které dělali už naši dědečkové a babičky

Stále nesmíme zapomínat na nesmrtelné a především komplexní cviky, se kterými se v určitých modifikacích setkal už každý z nás. Těmi cviky jsou dřep a klik.

Správný dřep je potřeba provést s rozkročením nohou na šířku ramen, obě chodidla jsou po celou dobu pevně na zemi. S nádechem pomalu jdeme do dřepu s tím, že váhu přenášíme na paty, ale zároveň hlídáme, abychom měli neustále celou plochu pat na podložce. Po celou dobu musíme mít rovná záda a kolena by nám neměla jít dále než po špičky. Následně vydechneme a zvedneme se zpět do výchozí polohy.

Podobně je to u kliku, kdy začínáme ve vzporu. Dlaně máme celou plochou na podložce, o něco dále než ramena. Opět je potřeba dbát na to, abychom měli po celou dobu provedení cviku rovná záda. Následně jdeme s nádechem pokrčením loktů dolů, dokud hrudníkem neskončíme lehce nad podložkou. Zde můžeme chvíli vydžet a následně jít opět nahoru, přičemž vydechneme.

Do posilovacích cviků pro děti činky netahejme

Často se děti snaží napodobovat dospělé a zejména ty, které jsou v pubertě, začnou toužit po vymakaných tělech, která vídávají v časopisech, filmech a na internetu. Navíc návštěvy posilovny jsou v dnešní době i do značné míry trendová záležitost, se kterou se lidé chlubí na sociálních sítích. Není tedy výjimkou, že se starší děti chtějí do fitka také podívat a začít v něm budovat své „tělo snů”. Cvičení s činkami (nebo na strojích) má ale pro děti svá úskalí. Jako první je to špatná technika cviků. Ruku na srdce, který čerstvý teenager by měl ve svém okolí někoho, kdo by se mu pravidelně věnoval a učil ho správnou techniku všech cviků. Mimoto, dětská těla se neustále vyvíjí a nejsou tedy ještě zcela připravena na nepřirozenou fyzickou zátěž. Dospívající kosti jsou několikanásobně slabší, než okolní tkáně. To může mít za následek prasknutí růstových plotének.

Účelem tohoto článku je ale také vyvrátit mýty, které kolem posilovacích cviků pro děti ve fitku panují. Jedním z nich je, že činky omezí nebo dokonce zastaví růst dětí. Pro toto tvrzení neexistují žádné relevantní vědecké podklady.

Celkově jde tedy cvičení v posilovně pro děti shrnout tak, že pokud je s přiměřenou váhou a celou dobu je dítě pod dohledem profesionála, tak by nemělo hrozit větší zdravotní riziko, než u jakéhokoliv jiného sportu, jako je hokej nebo třeba florbal.

Otevřít chat
1
Scan the code
Dobrý den,

máte jakýkoliv dotaz? Odpovím Vám ihned.

Filip Štoss z AIM Sport