Základní dělení dětských táborů

V tomto článku se podíváme na základní dělení dětských táborů, se kterými se můžeme setkat. Rozebereme tábory podle formy, místa, zaměření nebo délky.

Dětské tábory podle formy

Pokud se budeme bavit o základním dělení dětských táborů, určitě začneme jejich formou. Ta může být buď pobytová, nebo příměstská. Pobytové tábory se vyznačují zejména tím, že jsou na nich účastníci po celou dobu táboru ubytování. Často bývají na speciálním místě hluboko v přírodě, které se skvěle hodí k táborovým činnostem jako je plnění bobříků, her v lese nebo opékání špekáčků u táboráku. Děti jsou většinou ubytované ve speciálních srubech, chatkách nebo případně pod stanem. Základním předpokladem těchto táborů je, aby si děti našly nové kamarády, poznaly nové prostředí (většinou krásnou přírodu, kterou máme) a mohly si zkusit úplně nové aktivity.

Oproti tomu stojí příměstské dětské tábory, které jsou svou koncepcí do určité míry odlišné. Základní odlišnost je ta, že na příměstských táborech děti nepřespávají. Příměšťáky tak často probíhají uprostřed měst nebo na rušných místech, aby k nim mělo co nejkratší cestu co nejvíce lidí. Rodiče ráno účastníky přivedou na předem domluvené místo a odpoledne si je opět vyzvednou. Dalo by se říct, že příměstské tábory plní funkci takové prázdninové “školky”, kam rodiče dají své děti, aby se o ně měl kdo postarat, když budou v práci. To ale není tak úplně pravda. Některé příměstské tábory takto fungovat mohou. Ty opravdu dobré ale přináší mnohem více. Možnosti se naučit něco nového, načerpat jedinečné zážitky, ale hlavně zažít pořádnou dávku zábavy.

Dětské tábory podle místa

Tento bod byl částečně naťuknout v předchozím odstavci. Místo patří mezi jedno z nejdůležitějších kritérií. U pobytových táborů to většinou bývá samostatný rekreační areál, který je přímo uzpůsobený táborovým aktivitám. Často se proto jedná o místo zasazené na okraj lesa, které skrývá jídelnu s kuchyní, chatky nebo stany, sociální zařízení a hřiště pro sport. Příjemným bonusem pak může být rybník nebo dokonce bazén. Samostatnou kapitolou pak jsou pobytové dětské tábory v zahraničí. Účastníci bydlí přímo v zahraniční destinaci, nejčastěji v Chorvatsku, Itálii nebo Španělsku. Mimo přirozené výuky cizího jazyka dané země tak navíc mají příjemnou dovolenou. U příměstských dětských táborů je místem nejčastěji místní základní škola, středisko volného času, kulturní dům nebo sokolská tělocvična.

Dětské tábory podle zaměření

Po samotné formě je také velmi důležité zaměření. Každé dítě baví něco trochu jiného a podle toho je potřeba postupovat u výběru dětských táborů. Nejčastěji se u pobytových táborů lze setkat s “klasickým” provedením, což znamená, že není dané žádné konkrétní téma a celý tábor sestává z celotáborové bojové hry, v rámci které děti plní různé úkoly. Za ty dostávají body, které pak rozhodnou o vítězi. Mimoto jsou organizovány i různé vycházky a výlety. Co se týká jednotlivých témat, tak jednoznačně vede sport. Tedy, že děti se na táboře věnují buď jednomu konkrétnímu nebo několika různým sportům. Dalšími oblíbenými jsou dětské tábory s koňmi, jazykové, military a airsoftové nebo fantasy a sci-fi. Specifickou skupinou, jsou pak ty umělecké – zaměřené na zpívání, herectví, malování, sochařství nebo poezii.

Dětské tábory podle délky

Délka může být různá. U táborů s pobytem to nejčastěji bývá kalendářní týden (7 dnů). Dále pak jsou délky pobytů 10 dní, 14 dní a výjimečně i 21 dní. Delší délky pobytu bývají u pobytových táborů v zahraničí. Co se týká příměstské formy, tak u té se v drtivé většině lze setkat s pracovním týdnem o délce 5 dnů od pondělí do pátku. O víkendech většinou “příměšťáky” neprobíhají. Lze se ale setkat i se zkrácenými verzemi, které probíhají pouze o víkendu (sobota+neděle).

Dětský tábor tisíckrát jinak

Nutno podotknout, že jsme si zde řekli pouze některé varianty, ke kterým lze dojít. Na trhu dětských táborů se lze setkat s nespočtem různých variant, provedení a forem. Je proto dost pravděpodobné, že vše výše zmíněné se bude spojovat a prolínat. Každým rokem také přibývají nová témata a zaměření. Zejména poslední roky, které byly poznamenány nemocí COVID-19, znamenaly pro dětské tábory velký boom.

Škola v přírodě jako dětský tábor?

Při čtení těchto řádku se určitě mnohým vybavila školní léta a nesmrtelné školy v přírodě, které představovaly určitou formu pobytových táborů. Školy v přírodě většinou trvaly jen pár dní, často ale byly protknuty nespočtem výletů, her s třídními kamarády a večerní zábavy. Dávaly jedinečnou možnost poznat naše spolužáky zase z úplně jiného světla. Také to pro mnohé z nás byly první výlety, kdy jsme byli daleko od domova a od našich rodičů. U mladších ročníků dost často i zde probíhá velká hra, na jejímž konci se vyhlásí celkový vítěz. V konečném důsledku by se školy v přírodě daly shrnout jako určitá specifická odnož dětských pobytových táborů.

Dětské tábory AIM Kemp

Na dětských táborech AIM Kemp si účastníci zkusí hned 7 hlavních sportů – atletiku, judo, tenis, gymnastiku, florbal, basketbal
a házenou. Během celého týdne se ale mohou těšit i na tréninky dalších sportů jako třeba lakros nebo rugby. Jako třešnička na dortu jsou pak soutěže v průběhu celého týdne, ve kterých děti sbírají unikátní body do celokempové hry. V té soutěží jednotlivé týmy o náš AIM pohár, jehož ziskem se také zapíší do naší síně slávy. Kempy jsou primárně určeny pro děti od 6 do 13 let, kdy se všichni účastníci mohou těšit na návštěvy známých sportovních hvězd. Na jednotlivých turnusech už se tak děti potkaly se sportovními hvězdami jako Jiří “BJP” Procházka, Šárka Kašpárková, Jiří Tkadlčík a mnoho dalších.

Všichni naši trenéři, kteří mají děti na starost, jsou držiteli profesionálních trenérských licencí podložených mnohaletou praxí. Na sportovních táborech AIM jde však především o to, aby nabytá láska ke sportu v dětech zůstala už navždy.

Otevřít chat
1
Scan the code
Dobrý den,

máte jakýkoliv dotaz? Odpovím Vám ihned.

Filip Štoss z AIM Sport