Příměstský tábor 2023

Druhy příměstských táborů v roce 2023

V dnešní době lze pozorovat trend, kdy jsou letní dětské tábory každým rokem oblíbenější a oblíbenější. To platí jak u klasických pobytových táborů, tak u těch příměstských. Každé dítě se chce věnovat něčemu trochu jinému a podle toho je potřeba postupovat u výběru dětských táborů. Nejčastěji se u pobytových táborů, které se konají v roce 2023, lze setkat s “klasickým” provedením. To znamená, že daná akce nemá žádné konkrétní téma a jde na ni především o plnění zadaných úkolů, které jsou nezbytné k potenciální výhře tzv. celotáborovky. Pokud zrovna táborníci neplní tyto úkoly, tak se mohou věnovat sportu, nejčastěji je to kopaná nebo volejbal. Ti mladší pak tento čas využívají k hraní her s ostatními. Pro táborníky se také organizují i různé výlety a exkurze. Pokud je tábor se zaměřením, tak to nejčastěji bývá zaměření sportovní. Dalšími oblíbenými jsou tábory jazykové, s koňmi, fantasy a sci-fi nebo military a airsoftové. Samostatnou skupinou jsou pak umělecké – zaměřené na herectví, malování, zpěv, sochařství a poezii.

Délka příměstských táborů

V průběhu tohoto roku se délka, kdy se příměstské tábory konají, příliš neměnila. U těch pobytových to nejčastěji bývá kalendářní týden tak, jak ho známe – 7 dní. Mohou se však objevit i varianty, u kterých akce probíhá deset nebo čtrnáct dní, výjimečně pak 3 týdny.
Co se týká délky jako takové, tak lze najít tábory, které probíhají měsíc, až dva. Ty ale většinou probíhají celé v zahraničí. Jde zejména o jazykové kurzy, které mají za cíl účastníky naučit nebo zdokonalit v jazyku dané země. Co se týká příměstské formy, tak u té se v drtivé většině případů setkáme s průběhem během pracovního týdne. To znamená délku pěti dnů, od pondělí do pátku. O víkendech většinou “příměšťáky” neprobíhají. Lze se ale setkat i se zkrácenými verzemi, které probíhají pouze o víkendu, v sobotu a neděli.

Na co v roce 2023 hledět

Na toto téma bylo napsána spousta knih, článků a dalších publikací. Zde si proto zkusíme shrnout jen to nejdůležitější. Tím nejdůležitějším a zároveň základním předpokladem je, aby daný tábor dítě bavil. Po splnění tohoto stěžejního bodu pak následuje forma táboru a jeho samotný program, obojí by mělo být vyladěné do nejmenšího detailu tak, aby děti měly z táboru maximum hezkých zážitků a vzpomínek. Dalším velmi důležitým bodem jsou vedoucí. Ti jsou s táborníky v neustálém kontaktu a v danou chvíli, kdy s nimi tráví čas, se stávají dost často jejich vzory. Jak se říká (ne nadarmo) důvěřuj, ale prověřuj. Je dobré si tyto vedoucí, trenéry chcete-li, proklepnout. Práce s dětmi není pro každého a je důležité, aby si vedoucí s dětmi vzájemně rozuměli. Velkou výhodou je také pořádná dávka trpělivosti, která je zejména u práce s dětmi rozhodně potřeba.

Ideální věk na příměstský táBOR

Obecně platí, že probíhají příměstské tábory pro téměř všechny věkové kategorie. Pro ty nejmenší (povětšinou společně s rodiči) až po dospívající teenagery. Pokud se budeme bavit o malých dětech, které již chodí do školky, tak tábory příměstskou formou jsou pro ně ideální první zkušeností, kdy mohou zažít zábavu s vrstevníky. Zároveň však nebudou odloučeni do rodičů. Těmto dětem nejčastěji bývá od 5 do 8 let. Zároveň je pravdou, že na trhu lze nalézt i příměšťáky už od 3 roků. Na své si ale příjdou i starší děti. Rodiče už dnes mají na výběr z nespočtu akcí pro 13-ti, 14-ti a dokonce i 15-ti leté táborníky. Již zmiňované pobytové jazykové tábory probíhající v zahraničí dost často mívají věkovou hranici až v 18-ti letech. Tím poskytují skvělou alternativu pro dospívající na prahu dospělosti, kteří se navíc chtějí naučit cizí jazyk.

Škola v přírodě vs. příměstský tábor

Možná se některým vybavila školní léta s nestárnoucími školami v přírodě, které představovaly právě specifickou formu pobytových táborů. Školy v přírodě povětšinou trvaly jen pár dní, to nicméně nebránilo tomu na nich nabrat spoustu celoživotních vzpomínek a zážitků, na které mnozí z nás vzpomínají dodnes. Zážitků, které obnášely množství výletů, sportovních utkání se spolužáky a her, při kterých se zapojovala celá třída. Jako příjemný bonus nám navíc dávaly možnost nahlédnout na naše spolužáky z úplně jiného světla, než které běžně nabízela monotonní učebna. Pro mnohé to pak byly první výlety, kdy byli daleko od domova a od bezpečné náruče rodičů. V konečném důsledku by se tak školy v přírodě daly shrnout jako určitá specifická odnož dětských pobytových táborů.

Existuje ideální příměstský tábor?

S jistotou lze říct, že neexistuje žádný konkrétní. Každému vyhovuje něco jiného, což se logicky promítá i na trhu dětských příměstských táborů. Nejdůležitější je vždy vybrat ten, který je svým zaměřením a programem dítěti nejblíž. Těžko si zapřísáhlý sportovec užije umělecký tábor a naopak. Stále je potřeba dbát na základní předpoklady, které by měl příměšťák splňovat. Rychlá a věcná komunikace, skvělé zázemí, kompetentní organizátoři a vedoucí. Dalším aspektem, na který se vyplatí dívat, jsou recenze od rodičů a dětí, které se zúčastnily minulých ročníků. Ty nalezneme buď přímo na webových stránkách konkrétních táborů, nebo na portálech, které se zabývají jejich inzercí. Souhrnem lze říci, že ideální tábor může existovat, pro každého jednoho účastníka to však většinou bude něo jiného.

Příměstské AIM KempY 2023

Na dětských táborech AIM Kemp si účastníci zkusí hned 7 hlavních sportů – atletiku, judo, tenis, gymnastiku, florbal, basketbal a házenou. Během celého týdne se ale mohou těšit i na tréninky dalších sportů jako třeba lakros nebo rugby. Jako třešnička na dortu jsou pak soutěže v průběhu celého týdne, ve kterých děti sbírají unikátní body do celokempové hry. V té soutěží jednotlivé týmy o náš AIM pohár, jehož ziskem se také zapíší do naší síně slávy. Kempy jsou primárně určeny pro děti od 6 do 13 let, kdy se všichni účastníci mohou těšit na návštěvy známých sportovních hvězd. Na jednotlivých turnusech už se tak děti potkaly se sportovními hvězdami jako Jiří “BJP” Procházka, Šárka Kašpárková, Jiří Tkadlčík a mnoho dalších.

Všichni naši trenéři, kteří mají děti na starost, jsou držiteli profesionálních trenérských licencí podložených mnohaletou praxí. Na sportovních táborech AIM jde však především o to, aby nabytá láska ke sportu v dětech zůstala už navždy.

Otevřít chat
1
Scan the code
Dobrý den,

máte jakýkoliv dotaz? Odpovím Vám ihned.

Filip Štoss z AIM Sport