Prosíme o přihlašování pouze vážné zájemce | Máme pětihvězdičkové hodnocení na Google >>

Příměstské tábory výrazně zdražují

Důvody proč příměstské tábory výrazně zdražují

Odpověď na otázku je směrem k vývoji a situaci z posledních let zřejmá. Díky makroekonomické situaci, kterou výrazně ovlivnila nejdříve pandemie Covidu-19 a následně válka na Ukrajině, zdražuje spousta věcí, které nutí organizátory příměstských táborů ke zvyšování cen. Lednová inflace se dostala až na 9.9 %. Hlavní dopady měly ceny energií a potravin. Důvodem růstu inflace je zdražování energií, podepsalo se na něm také obnovení plateb DPH pro domácnosti. Výrazně se na výši inflace a meziročního indexu projevují také ceny bydlení a pohonných hmot. Obecně se v letošním roce, dle makroekonomických výhledů, očekává průměrná inflace 8.5 %, což pořadatelům příměstských táborů říká, že by měli být obezřetní při stanovení cenové hladiny. Více, než kdy jindy, je potřeba, aby se jejich kalkulace co nejvíce blížily reálným nákladům a organizátoři nezaznamenali ztrátu.

Které konkrétní navýšení omezují pořadatele příměstských táborů

Příměstské tábory a jejich výrazné zdražování ovlivňuje pochopitelně růst cen elektřiny, zde, naštěstí pro ně, ale ne tolik, jako jiné podnikatele. Většina příměstských táborů totiž probíhá v létě a za teplo a světlo se dá tedy výrazně ušetřit. Která položka je však pro zdražování příměstských táborů stěžejní, je růst cen potravin. Organizátoři ve většině případů řeší na příměstských kempech v průběhu dne obstarání dvou svačin a obědů pro děti. Na svačinu děti zpravidla mají například pečivo se sýrem a šunkou. Zde se bavíme o výrazném zdražení ve všech oblastech. Obědy si z důvodu prázdninového režimu školních jídelen nechávají příměstské tábory, které se konají v prostorách škol, velmi často dovážet z místních jídelen. V tomto případě se bavíme nejen o zdražení surovin jako takových, ale i dopravy z jídelny na příměstský tábor.

Prevencí před ztrátami je výrazné zdražování příměstských táborů

Organizátoři příměstských táborů se snaží předejít výrazným ztrátám přímo úměrným navýšením částky, kterou rodiče musí za účastníky uhradit. Všeobecně se těžko odhaduje průměr, o kolik příměstské tábory zdražují. Každého se inflace dotýká jinak, směrem ke konceptu samotného táboru a potřeby využití konkrétních věcí, které s konceptem souvisí. Pokud bychom se však přeci jen měli bavit o konkrétních číslech, tak obecný průzkum poukazuje na zvýšení ceny táboru v případě týdenní varianty přibližně o 700 až 1000,- Kč. V případě 14ti denní varianty se bavíme přibližně o dvojnásobku, tedy o rozptylu 1000 až 1500 korun. Cenu jsou nuceny zvednout také příměstské tábory, které byly dlouho zapřísáhlé, že k žádnému navyšování z jejich strany docházet nebude. I to poukazuje na vážnost celé situace. Organizátoři bez ohledu na povahu příměstského tábora však pevně doufají, že na základě zvedání cen zájem rodičů a účastníků neklesne. Věří, že celou situaci pochopí.

Jak komunikovat s rodiči výrazné zdražování příměstských táborů

Při nuceném výrazném zdražování příměstských táborů si jejich organizátoři pochopitelně kladou především otázku, jak dané zdražení co nejlépe interpretovat na dlouhodobé účastníky, kteří byli na kemp zvyklí jezdit pravidelně za konkrétní částku, případně částku s drobným navýšením. Dá se říct, že nejlepší variantou je pochopitelně probrat s každým rodičem důvody a pohled na navýšení osobně. Ne vždy je to ale vzhledem k množství účastníků možné. Pak bychom jako nejlepší formu viděli vytvořit video, ve kterém změny v sumě za kemp obhájí člověk, který je s příměstským táborem dlouhodobě spojen a rodiče mu důvěřují. Videoobsah navíc bude daleko osobnější, než varianta čistě textového sdělení, jako například příspěvek na sociální sítě nebo forma e-mailingu. Variantu textového sdělení doporučujeme jako sekundární informační kanál, kterým podpoříte sdílení videozprávy.

AIM Kempy a výrazné zdražování příměstských táborů

I nám, na AIM Kempech, se zdražení nevyhlo. Oproti loňsku jsme směrem k aktuální výši inflace a její predikce do dalšího období byli nuceni cenu zvednout. Snažili jsme se být však co nejvíce transparentní a cenu jsme zvedali pouze nezbytně vzhledem k vzrostlým nákladům. Jak jsme již zmiňovali výše, právě v AIM Kempu jsme zvolili variantu komunikace směrem k rodičům a účastníkům o zdražení našeho příměstského táboru formou video obsahu, ve kterém mluví náš hlavní trenér Roman Jurák. Roman ve videu komentuje konkrétní příčiny zdražení, na jakých nákladech se nám inflace projevila, o makroekonomické situaci a vyhlídkách obecně, ale zmiňuje také pozvání na příští rok a rodiče ubezpečuje, že to opět bude stát za to. AIM Kemp totiž nikdy nespí a hned po konci každého ročníku se intenzivně začíná pracovat na tom, aby ho ten další rok opět předčil.

Výrazné zdražování příměstských táborů a konkurenční boje

Tím, že se zdražování příměstských táborů dotýká pochopitelně všech táborů na trhu, jednotlivé kempy řeší, jak se k situaci postavit, aby se jich zdražení dotklo v co nejmenším rozsahu. Vědí totiž, že to pro ně- do jisté míry, může znamenat ztrátu účastníků, jejichž rodiče určitou sumu za tábor už nemusí být ochotni zaplatit. Cena je totiž společně s faktory, jako například lokalita, zaměření, velikost realizačního týmu a další, jedním z hlavních témat, které rodiče řeší. Tábory se tedy snaží být při vzájemném konkurenčním boji dost často v rámci cenové politiky transparentnější, než jejich oponenti. I toto téma se dá brát jako jedna z velkých výzev, které zvýšená inflace v České republice do tohoto odvětví přinesla. Uvidíme, jak si s tím jednotliví pořadatelé dokáží poradit a kdo bude v provozu pokračovat i v následujících letech.

Shrnutí výrazného zdražování příměstských táborů

Obecně se dá zdražování v této oblasti brát, jako jedna z největších výzev, se kterými se musí pořadatelé táborů vypořádat. Cena je v každé oblasti v oblasti služeb citlivé téma. Důvodem zdražování je dlouhodobá makroekonomická situace ve světe a s ní zvýšená inflace. V návaznosti na zdražování se bavíme o ideálním způsobu komunikace směrem k zákazníkům, doporučujeme buď video obsah, a nebo v ideálním případě osobní diskuzi s rodiči účastníků, kterým bychom se snažili nákladovou strukturu a dopady na ni popsat. Důležité je, jak se taky dokážete vypořádat s postavením konkurence k výše zmíněné situaci. Je potřeba sledovat její chování a vědět, že informace, o kolik se obecně zdražuje, může být pro váš další rozhodovací proces také poměrně zásadní. Všem organizátorům táborů bychom rádi popřáli hodně sil a správných rozhodnutí. Věříme, že se vám podaří toto období překonat.
Otevřít chat
1
Scan the code
Dobrý den,

máte jakýkoliv dotaz? Odpovím Vám ihned.

Filip Štoss z AIM Sport