Jak sport pomáhá předcházet chronickým onemocněním

Snížení rizika obezity

Pravidelná pohybová aktivita

Pravidelná pohybová aktivita jako je například běhání, plavání nebo cvičení ve fitness centru, přináší mnoho výhod pro udržení zdravé váhy a celkově zdravého stylu života. Během těchto aktivit tělo spaluje hodně kalorií, což je klíčové pro kontrolu váhy a prevenci obezity. Důležitým aspektem je také zvýšení svalové hmoty, která má vyšší bazální metabolismus, což znamená, že tělo spaluje více kalorií i v klidovém stavu. Kromě toho, sportovní aktivity motivují k lepšímu stravování a zdravému životnímu stylu, což jsou důležité faktory při prevenci obezity.

Intenzivní trénink

Silový trénink nebo intervalový trénink, má významný vliv na spalování kalorií a zvyšuje metabolismus i po skončení tréninku. Silové cvičení také posiluje svaly, což zvyšuje energetickou spotřebu a pomáhá při kontrole váhy. Důležité je také zmínit, že sportovní aktivity podporují budování svalů a snižují riziko zvýšení tělesné hmotnosti, což je klíčové při prevenci obezity a souvisejících onemocnění.

Strava a stravovací režim

Kombinace pravidelné fyzické aktivity a zdravé stravy je nejúčinnějším způsobem, jak kontrolovat váhu a předcházet obezitě či jiným zdravotním komplikacím. Sportovní aktivity motivují k lepšímu stravování a podporují zdravé stravovací návyky, což je zásadní při prevenci obezity a souvisejících onemocnění.

Snížení rizika srdečních onemocnění

Aerobní cvičení

Aerobní cvičení jako je běhání, plavání nebo jízda na kole, má prokazatelně pozitivní vliv na zdraví srdce. Pravidelná fyzická aktivita posiluje srdce, zlepšuje kardiovaskulární výdrž a snižuje riziko srdečních onemocnění. Během aerobního cvičení dochází ke zvýšení tepové frekvence, což zlepšuje průtok krve a kyslíku do svalů a orgánů, včetně srdce.

Sportovní aktivity

Snižovat krevní tlak a hladinu cholesterolu pomáhají sportovní aktivity, což jsou faktory spojené se zdravím srdce. Pravidelný pohyb zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu a snižuje hladinu „špatného“ cholesterolu, což snižuje riziko ucpání cév a srdeční choroby.

Fyzické výhody a psychické zdraví

Vedle fyzických výhod má sportovní aktivita také pozitivní vliv na psychické zdraví, což je další důležitý aspekt prevence srdečních onemocnění. Pravidelná fyzická aktivita snižuje stres a podporuje lepší spánek, což jsou faktory, které mohou ovlivnit zdraví srdce a snižovat riziko srdečních onemocnění.

Posílení imunitního systému

Pravidelná fyzická aktivita

Významně posílit imunitní systém může pravidelná fyzická aktivita tím, že zvyšuje cirkulaci bílých krvinek, které jsou zodpovědné za obranu proti infekcím a nemocem. Během cvičení dochází ke zvýšenému proudění krve, které pomáhá transportovat bílé krvinky po celém těle a posilovat imunitní systém.

Stres a jeho vliv

Stres je jedním z faktorů, který může oslabit imunitní systém. Pravidelná fyzická aktivita je účinným způsobem, jak snížit stres a posílit obranyschopnost těla. Během cvičení dochází k uvolňování endorfinů, tzv. „štěstí hormonů“, které snižují úroveň stresu a podporují celkové psychické zdraví.

Zdravý životní styl

Správná strava bohatá na vitamíny a minerály, spolu s pravidelnou fyzickou aktivitou, může posílit imunitní systém a pomoci tělu lépe bojovat proti infekcím a nemocem. Zdravý životní styl spojený se sportovními aktivitami může také snížit riziko chronických onemocnění a přispět k celkovému zdraví a pohodě.

Zlepšení duševního zdraví

Přirozené antidepresivum

Pravidelná fyzická aktivita působí jako přirozené antidepresivum, které pomáhá snižovat úroveň stresu, úzkosti a deprese. Během cvičení dochází k uvolňování endorfinů, chemických látek v mozku známých jako „hormony štěstí“, které mají analgetické a psychostimulační účinky. Tyto endorfiny nejenže snižují vnímání bolesti, ale také zlepšují náladu a podporují pocit pohody. Pravidelná fyzická aktivita tak může být účinným prostředkem k prevenci a léčbě duševních poruch.

Sportovní aktivity

Nejen fyzické posilování těla, ale také další sportovní aktivity mají pozitivní vliv na duševní aspekty, jako je sebevědomí a sebedůvěra. Dosažení cílů ve sportu, ať už se jedná o zlepšení výkonnosti, dosažení nového osobního rekordu nebo absolvování obtížného tréninku, může vést k pocitu úspěchu a radosti. Tato pozitivní zkušenost může posílit sebevědomí jedince a podpořit jeho psychické blaho.

Sociální motor

Sportovní aktivity mohou být také sociálním motorem, který podporuje interakci s ostatními lidmi a vytváření nových přátelství. Účast v týmových sportech, skupinových cvičeních nebo sportovních událostech poskytuje příležitost k setkávání se s lidmi se stejnými zájmy a cíli. Tato sociální interakce může posílit pocit příslušnosti a podpory, což má pozitivní vliv na duševní zdraví a pocity štěstí.

Zlepšení kvality spánku

Fyzická aktivita a spánek

Fyzická aktivita a spánek je klíčovým faktorem pro zlepšení kvality spánku. Během cvičení dochází k uvolňování napětí a stresu, což má pozitivní vliv na relaxaci těla a mysli. Cvičení také zvyšuje tělesnou únavu, což přirozeně podporuje hlubší a odpočinkovější spánek.

Regulování spánkových cyklů

Sportovní aktivity mohou také pomoci regulovat spánkové cykly. Pravidelný režim cvičení a odpočinku pomáhá synchronizovat biologické hodiny těla, což znamená, že se tělo lépe přizpůsobuje přirozeným spánkovým cyklům. Pravidelná fyzická aktivita tedy podporuje lepší usínání, probouzení a celkově vyváženější spánkové návyky.

Správná životospráva

Kromě samotného cvičení je důležité dbát i na správnou životosprávu a životní styl, které přispívají k lepšímu spánku. Omezení konzumace kofeinu a alkoholu, dodržování pravidelného spánkového režimu a vytvoření relaxačního prostředí v ložnici jsou dalšími důležitými faktory pro zlepšení kvality spánku. Zdravý životní styl spojený s pravidelnou fyzickou aktivitou je tak zárukou nejen fyzického, ale i psychického zdraví a pohody.

Dopad chronického onemocnění na zdraví

Chronická onemocnění, jako je například diabetes, autoimunitní choroby, srdeční choroby nebo rakovina, mohou mít rozsáhlý dopad na duševní zdraví jedince. Moment diagnózy může být pro mnoho lidí šokující a vyvolat širokou škálu emocí, včetně strachu, smutku a úzkosti.
Například, někteří lidé mohou procházet obdobím smutku a zármutku nad ztrátou zdraví a životních možností, zatímco jiní se mohou potýkat s pocitem zoufalství a beznaděje ohledně budoucnosti. Obavy z nejistoty a strach z možných komplikací mohou zatěžovat mentální zdraví a vést k významnému emočnímu stresu.
Přizpůsobení se novému životnímu stylu, který často zahrnuje změny v jídelníčku, cvičení, léčbu a péči, může také představovat emocionální zátěž. Změny v každodenním životě, jako je například ztráta nezávislosti, snížení pracovní schopnosti nebo změny ve vztazích, mohou vést k pocitům frustrace, beznaděje a izolace.

Zlepšuje duševní zdraví

Pravidelná fyzická aktivita není jen prospěšná pro tělo, ale má také mnoho pozitivních účinků na duševní zdraví. Existuje mnoho důvodů, proč cvičení může být prospěšné pro naši psychiku, a to nejen kvůli fyzickým změnám, které přináší, ale také kvůli biochemickým procesům a psychickým prospěchům, které nám poskytuje.
Cvičení může také zlepšit kognitivní funkce mozku a paměť. Během cvičení dochází k zvýšenému průtoku krve do mozku, což může například podporovat neurogenezi (tvorbu nových nervových buněk). Pravidelná fyzická aktivita je spojena s lepším kognitivním výkonem, zvýšenou koncentrací a větší schopností učení a zapamatování si nových informací.
Další výhodou cvičení pro duševní zdraví je jeho schopnost posílit sebevědomí a sebedůvěru. Dosažení cílů ve sportu, jako je zlepšení kondice, zvýšení síly nebo absolvování obtížného tréninku, může vést k pocitu úspěchu a radosti. Tento pocit úspěchu může posílit sebevědomí jedince a pomoci mu vyrovnat se s výzvami v jiných oblastech života.
Otevřít chat
1
Scan the code
Dobrý den,

máte jakýkoliv dotaz? Odpovím Vám ihned.

Filip Štoss z AIM Sport