6 důvodů, proč mají děti sportovat

1) Fyzická zdatnost

Sport je pro děti zcela nezastupitelným prostředkem k zlepšení fyzické odolnosti. Jejich účast v aktivitách, jako například fotbal, plavání, atletika a jiných sportech přináší mnoho výhod nejen pro jejich tělesné zdraví, ale i pro jejich celkový vývoj. Benefitem je například posílení svalů a kostí. Při sportování se děti pohybují, skáčou, běhají a tím stimulují své svaly a kosti. Opakované pohyby a cvičení pomáhají budovat silné svaly a zdravé kosti, což je důležité při prevenci poranění a zajištění správného postavení těla. Dalším způsobem, jak sport zlepšuje fyzickou odolnost, je zlepšení kardiovaskulárního systému. Při aerobních aktivitách, jako je běhání nebo plavání, se zvyšuje srdeční frekvence a krevní oběh. To posiluje srdce a cévy, což zlepšuje celkovou fyzickou kondici a vytrvalost dětí. Sport také přispívá k rozvoji koordinace a rovnováhy. Při různých sportovních aktivitách se děti učí koordinovat své pohyby, udržovat rovnováhu a reagovat na různé podněty ve svém okolí. To má pozitivní vliv na jejich motorické dovednosti a prostorovou orientaci.

2) Předcházení dětské obezity

Dětská obezita je dnes významným zdravotním problémem, který má vážné dopady na zdraví a životní styl dětí. Sport je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak této hrozbě předcházet. Zde je několik způsobů, jak sport pomáhá dětem udržovat zdravou váhu a prevencí obezity. Prvním způsobem je zvýšení energetického výdeje. Pravidelná fyzická aktivita, kterou sport poskytuje, pomáhá spalovat kalorie a zvyšovat metabolickou rychlost. Pohyb a cvičení při sportu stimulují svaly a kardiovaskulární systém, což zvyšuje energetický výdej dětí a pomáhá jim udržovat zdravou hmotnost. Druhým způsobem, jak sport předchází dětské obezitě, je podpora zdravého životního stylu. Děti, které se účastní sportovních aktivit, mají tendenci se zajímat o zdravou stravu a správnou výživu. Sportování je často spojeno s vědomím důležitosti vyvážené stravy a dostatečného příjmu živin. To vede ke zdravějšímu jídelníčku a snížení rizika obezity. Sport také přispívá ke snížení sedavého životního stylu. Děti, které se věnují sportu, tráví méně času před televizí, počítačem nebo v sedavých aktivitách. Namísto toho jsou zapojeny do pohybových aktivit, které stimulují jejich svaly a spalují kalorie.

3) Psychická odolnost

Sport má pozitivní vliv na psychickou odolnost dětí a může jim pomoci v mnoha ohledech. Pravidelná fyzická aktivita a zapojení do sportovních aktivit přinášejí řadu výhod, které podporují jejich psychické blaho a odolnost vůči stresu.
Jednou z výhod je snížení stresu. Pohyb a cvičení při sportu uvolňují endorfiny, tzv. hormony štěstí, které přinášejí pocit radosti a snižují úroveň stresu. Pravidelná fyzická aktivita tak dětem pomáhá vyrovnávat se s každodenními výzvami a stresovými situacemi. Dalším benefitem je zlepšení nálady a duševního blahobytu. Sportování podporuje uvolnění napětí a zlepšuje celkovou náladu dětí. Pravidelná fyzická aktivita také snižuje riziko vzniku deprese a úzkosti. Sport také pomáhá dětem vyvinout dovednosti pro řešení problémů. Během sportovních aktivit se děti učí plánovat, strategizovat a přizpůsobovat se různým situacím. Musí se vyrovnávat s výzvami, poruchami a porážkami, což je učí zvládat neúspěchy a hledat cesty, jak je překonat. Tato schopnost řešit problémy je důležitá pro jejich psychickou odolnost a adaptabilitu v životě.

4) Disciplína

Sportování má pro děti mnoho výhod, mezi nimiž je i schopnost budovat disciplínu. Děti, které se pravidelně věnují sportovním aktivitám, se učí několik důležitých disciplinovaných návyků, které jim mohou pomoci v životě. Jedním takovým je pravidelnost a plánování. Děti se musí naučit pravidelně trénovat a zúčastňovat se zápasů nebo závodů, což jim umožňuje plánovat svůj čas a prioritizovat své aktivity. Tento disciplinovaný přístup může být velmi užitečný i mimo sportovní prostředí, například při plánování domácích úkolů nebo jiných aktivit. Dalším způsobem, jak sport pomáhá budovat disciplínu, je dodržování pravidel. Sport má mnoho pravidel a hráči se musí naučit je respektovat a dodržovat. Tento disciplinovaný přístup může být užitečný i mimo sportovní prostředí, například při dodržování pravidel školy nebo pravidel doma.

5) Kolektiv

Pravidelná účast na sportovních aktivitách přináší řadu výhod, které podporují socializaci v kolektivu. Prvním způsobem, jak sport pomáhá dětem ve společenské interakci, je týmová spolupráce. Při sportování se děti učí spolupracovat s ostatními hráči na dosažení společných cílů. Musí se učit komunikovat, sdílet úkoly a navzájem se podporovat. Týmová spolupráce ve sportu pomáhá dětem rozvíjet dovednosti jako je komunikace, kompromis a respekt k druhým. Dalším benefitem, který sport poskytuje, je vytváření přátelství. Být součástí sportovního týmu dává dětem příležitost setkávat se s vrstevníky, sdílet společné zájmy a budovat dlouhodobé přátelství. Během tréninků a zápasů mají děti příležitost komunikovat, spolupracovat a navazovat nové vztahy mimo školní prostředí. Sport také poskytuje dětem příležitost k rozvoji sociálních dovedností.

6) Nové dovednosti

Sport je pro děti nejen zábavnou aktivitou, ale také výbornou příležitostí pro učení nových dovedností. Při sportování se děti zapojují do různých sportovních disciplín a získávají mnoho výhod, které mají pozitivní dopad na jejich vývoj a růst. Například rozvoj kognitivních schopností. Při sportu musí děti analyzovat situace, rozhodovat se rychle a strategicky plánovat své akce. Učí se vnímat a reagovat na podněty okolí, rozvíjejí prostorovou orientaci a koncentraci. Sport také podporuje paměť a učení se novým informacím, jako jsou pravidla hry nebo taktiky. To souvisí s učením jako takovým. V atletice se děti naučí správné technice běhu, v plavání zase správné plavecké technice a takto bychom mohli pokračovat napříč všemi sporty. Nejde o to, jaké přesně nové dovednosti a návyky děti získají. Hlavní je chuť se učit a nabýt nové dovednosti a znalosti.

Jaký je nejvhodnější sport pro děti

Když přemýšlíme o nejlepším sportu pro děti, je důležité si uvědomit, že každé dítě je jedinečné a má své vlastní zájmy a schopnosti. Zde proto není jednoznačná odpověď, možná až na jednu: Ten, který je bude bavit. Je proto důležité nechat dítě samo vybrat, který sport by ho bavil. Běžná je i fáze zkoušení, kdy je potřeba vyzkoušet několik různých sportů, ze kterých si poté malý sportovec sám vybere favorita. Důležité je také brát v úvahu zájmy a schopnosti dítěte, a také jeho fyzické a psychické zdraví. V každém případě je sport pro děti velmi prospěšný.a pomáhá jim rozvíjet se jak fyzicky, tak i mentálně. Pokud byste si tento výběr chtěli trochu usnadnit, tak můžete svou ratolest přihlásit na AIM Kemp, na kterém si zkusí hned 6 různých sportů pod vedením profesionálních trenérů, a mimoto přičichne i k těm méně tradičním, jako je třeba rugby nebo lakros :).

Benefity sportu na AIM Kempu

Všeho výše zmíněného jsme si samozřejmě na našich AIM Kempech vědomi. Všichni naši trenéři, kteří se o děti postarají, mají dlouholetou praxi a jsou držiteli profesionálních trenérských licencí. Na příměstských táborech AIM jde však hlavně o to, aby nabytá láska ke sportu v dětech zůstala už navždy. A to se nám podle zpětné vazby od dětí a rodičů daří. A co AIM Kemp vlastně je? Jedná se o příměstský tábor pro děti od 6 do 13 let, kde si užijí vrchovatou porci sportu, zábavy a zážitků. Během týdenního programu na děti čeká 7 hlavních sportů – atletika, judo, tenis, gymnastika, florbal, basketbal a házená a ukázky dalších sportů, jako je třeba lakros nebo rugby. K tomu si zahrají spoustu her s hlavním trenérem kempu Romanem Jurákem, kde budou rozvíjet svou pohybovou obratnost. Chybět nebudou ani zábavné soutěže a turnaj o putovní AIM pohár.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR BRNO AIM - KAŠPÁRKOVÁ
Otevřít chat
1
Scan the code
Dobrý den,

máte jakýkoliv dotaz? Odpovím Vám ihned.

Filip Štoss z AIM Sport